Toimintakäsikirja HämVs 

Toimintakäsikirja on julkinen dokumentti siitä, miten seurassa toimitaan. Toimintakäsikirja ei ole koskaan täysin valmis vaan se kehittyy seuran toiminnan ja toimintaympäristön mukana. 

Toimintakäsikirjan tarkoituksena on
• luoda yhteinen käsitys seurasta
• helpottaa seuran perustoimintaa
• hahmottaa seuran kannalta tärkeät kokonaisuudet ja prosessit 
• turvata seuran jatkuva kehitys, erityisesti toimijoiden vaihtuessa 
• auttaa uusien vapaaehtoisten ja työntekijöiden perehdytyksessä
• vahvistaa käsitystä seuran toimintakulttuurista ja laadusta niin seuran sisällä kuin ulkopuolisten silmissä.