1. Ohjaamme jokaista voimistelijaa oikeanlaista suoritustekniikkaa kohti loukkaantumisien ehkäisemiseksi.

2. Korostamme liikunnan merkitystä läpi elämän.

3. Korostamme reilua peliä, yhdessä tekemistä ja yhteistä vastuunottoa.

4. Koulutusten kautta kehitämme seuraamme sekä valmentajiamme.

5. Hyväksymme toisemme erilaisuudesta riippumatta. 

6. Jokainen ottaa vastuun itsestään sekä tekemisistään.