Hämeenlinnan Voimisteluseurassa rakennetaan omaa vastuullisuusohjelmaa, joka valmistuu vuoden 2024 aikana. 

Hämeenlinnan Voimisteluseuran vastuullisuus jaetaan viiteen ydinalueeseen: hyvään hallintoon, turvalliseen toimintaympäristöön, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen toimintaan, ympäristö- ja ilmastoasioihin sekä antidopingiin. Tästä alta pääset tutustumaan pääpiirteisiin, mitä mikin aihealue sisältää. Varsinainen vastuullisuusohjelma julkaistaan tässä samaisessa osiossa nettisivuillamme.


Hyvä hallinto

Hyvä hallinto seurassa kattaa muun muuassa sen, että jokaisella seuran työntekijällä on työsuhteeseen liittyvät asiat kunnossa ja esimerkiksi lainmukainen työsopimus. 

Seurassa toteutuva hyvä hallinto kattaa myös sen, että seuran hallitus on tutustunut ja sitoutuu seuran vastuullisuustyöhän ja muihin tärkeisiin vastuullisuusteeman alla oleviin Voimisteluliiton ja Olympiakomitean materiaaleihin. 

Seuran talous (kirjanpito hoidetaan Laskentahelppi -yrityksen toimesta ja taloutta hoitamaan on palkattu seurassa osa-aikainen työntekijä) ja jäsenhallinta (jäsentietorekisteri MyClub) on hoidettu asianmukaisesti ja yhdistysrekisterin tiedot ovat ajantasalla. Vastuullisuusasioista vastaavan henkilön, joka seurassamme on seuran toiminnanjohtaja Johanna Hietikko, yhteystiedot ovat: 040-5654351, hietikko.johanna@gmail.com. 


Turvallinen toimintaympäristö

Varmistamme seurassamme turvallisen toimintaympäristön muun muassa siten, että voimistelijat tietävät kehen tulee olla yhteydessä, mikäli kokee epäasiallista kohtelua voimisteluharrastuksessaan. Malli on Et ole yksin ja ohjeet löytyvät tältä sivulta. Varmistamme myös, että seuramme valmentajat ovat tutustuneet Voimisteluliiton Lasten voimistelun linjaukseen ja muihin tärkeisiin aihealueen materiaaleihin, kuten lapsen oikeuksiin ja valmentajan vastuisiin.

Osana vastuullisuusohjelmaa, seuralle ollaan rakentamassa yhteisiä pelisääntöjä, joita kaikki seuratoimijat noudattavat (treenisalin pelisäännöt löytyvät jo Seura-otsikon alta nettisivuilta). 


Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Seurassa varmistetaan, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat muun muassa siten, että seuralla on malli vähäosaisten perheiden lasten voimisteluharrastuksen tukemiseen (toimintakäsikirjassa näillä nettisivuilla) ja seurassa on myös soveltuvan liikunnan ryhmä, rytmisen voimistelun Tähdet. Myös muita avoimia ryhmiä ovat seuran järjestämät voimistelukoulut, joihin ovat tervetulleita tietyn ikäiset lapset, sukupuolesta ja taustasta riippumatta.

Seuran hallitus on myös tutustunut yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon materiaaleihin ja on yhdessä pohtinut miten näitä aihealueita vielä voitaisiin seurassa kehittää. 


Ympäristö ja ilmasto

Osana vastuullisuutta on myös ympäristöstä ja ilmastosta huolehtiminen. Seurassamme järjestetään seuravaatekirpputoreja, joista voi edullisesti ostaa seuravaatteita, vanhoja kisapukuja, voimisteluvälineitä ja muita voimisteluun liittyviä varusteita. Kirpputori järjestetään vuosittain seuramme toimitiloissa Tavastia-Areenalla uuden toimintakauden alkaessa elo-syyskuussa ja tästä infotaan voimistelijoiden perheet jäsentietorekisterimme MyClubin kautta. Osana seuran ympäristökasvatusta tullaan osana vastuullisuustyötä kannustamaan sekä valmentajia että voimistelijoita liikkumaan harjoituksiin joko kävellen tai pyörällä. Seurassa suositaan jo nyt kimppakyytejä ja pidempien kilpailumatkojen kohdalla käytetään harkintaa, jotta turhaa matkustamista ei syntyisi. 


Antidoping

Seuran hallitus on tutustunut Voimisteluliiton antidoping-ohjelmaan ja arvioinut sen roolia ja vaikutuksia seuraan. 

Seuran sääntöihin tullaan lisäämään antidoping-kohta ja aihe otetaan mukaan ensisijaisesti kilparyhmien vanhempainiltoihin ja nostetaan esille koko seuran yhteisissä vanhempainilloissa. Osana valmentamistyötä, tulee valmentajien käydä Puhtaasti paras -koulutus.


Et ole yksin -palvelu

Et ole yksin -palvelu auttaa epäasiallisen käytöksen torjunnassa.

Et ole yksin -palvelu on Väestöliiton, Voimisteluliiton, Jääkiekkoliiton, Palloliiton, Salibandyliiton, Uimaliiton, Koripalloliiton ja Lentopalloliiton kanssa yhteistyössä kehitetty hanke. Väestöliiton tuki lajiliitoille ja seuroille on ensiarvoisen tärkeää: urheilijoilla on mahdollisuus saada ammattilaisten asiantuntija-apua nimettömästi ja puolueettomasti. 

Mikäli koet epäasiallista käytöstä seuramme toiminnassa, voit olla yhteydessä seuramme toiminnanjohtajaan Johanna Hietikkoon, 040-5654351 tai hallituksen puheenjohtajaan Pia Lähde-Lyytiseen, 040-7523132.Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteet ja tavoitteet

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf