SEURALLE UUSI TOIMINNANJOHTAJA

17.1.2019

Ansioituneesti seuran toiminnanohjaajana vuosia toiminut Mari Ollikainen jätti tehtävänsä vuoden 2018 
lopussa. Toivotamme Marille onnea tulevaisuuden uusiin haasteisiin ja kiitämme häntä, hänen arvokkaasta 
työpanoksestaan seuramme hyväksi. 


Hämeenlinnan Voimisteluseura ry. haluaa panostaa seuran kehittämiseen entisestään ja siitä syystä on 
päätetty rakentaa seuralle kokonaan uusi toimenkuva, joka on toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan 
tehtävänä on kehittää seuraa entistä paremmin ja tehokkaammin toimivaksi. Isoimmat painopistealueet 
tulevat kevätkauden 2019 aikana olemaan avoimuuden ja viestinnän kehittäminen seuran koko 
sidosryhmäketjun läpi. Toiminnanjohtajan tavoitteena on rakentaa seurasta helposti lähestyttävä seuran 
jäsenille, voimistelijoiden vanhemmille samoin kuin muihin seuran toimintaan vaikuttaviin tahoihin nähden. 
Seuran eri roolien selkeyttäminen ja kehittäminen kuuluvat myös toiminnanjohtajan tehtäviin. 
Toiminnanjohtajan tehtävässä aloitti Johanna Hietikko 4.1.2018. Johanna toimii tehtävässä oman 
toimensa ohella, työskennellen myös digipalveluita tarjoavassa Mosmos Oy -yrityksessään. Tehtävä kestää 
kevätkauden 2019. Johanna on monelle seuran jäsenelle tuttu, oltuaan mukana seuran toiminnassa 
vuodesta 2010, jolloin hän aloitti seurassamme joukkuevoimisteluvalmentajana. Johanna on ohjannut eri 
joukkuevoimistelujoukkueiden lisäksi myös jumppakouluja ja freegymiä sekä toiminut seuran hallituksessa. 
Valmennuskokemusta Johannalla on vuodesta 1996 lähtien Hämeenlinnan Voimisteluseuran lisäksi 
Vantaan Voimisteluseurasta sekä Mäntyharjun Virkistyksestä. Oman voimistelijauransa Johanna teki 
Jyväskylän Naisvoimistelijoissa. 


Toiminnanjohtaja toivoo, hallituksen tavoin, avointa ja mutkatonta yhteistyötä kaikkien seuraan linkittyvien 
tahojen kanssa. Toiveena on lisätä keskustelua, korjata mahdollisia epäkohtia reagoimalla niihin nopeasti ja 
suoraviivaistaa seuran johtamisen malleja. Rakennetaan seuralle vahva pohja, jonka päälle on turvallista 
kasvattaa ja kehittää jo nyt vahvan ja perinteikkään seuran toimintoja. 
 Toivotetaan Johanna tervetulleeksi joukkoomme!